Chuyên mục: Tuyển dụng

Lĩnh vực
Địa điểm
Vị trí công việc Địa điểm Ngày hết hạn
Chuyên viên Ban Phát triển dự án hanoi 30/06/2023
Chuyên viên Hành chính Văn phòng hanoi 20/05/2023
Chuyên viên Văn Thư – Lưu trữ hanoi 20/05/2023
Kế toán viên hanoi 15/08/2023
Phó Phòng TCKT hanoi 29/04/2023
Chuyên viên Pháp lý – kinh tế đầu tư hanoi 20/03/2023
Chuyên viên Nhân sự hanoi 28/02/2023
Trưởng phòng Nhân sự hanoi 30/03/2023
Chuyên viên Truyền thông hanoi 28/02/2023
Chuyên viên Kinh doanh hanoi 05/08/2022

Đăng ký nhận bản tin

Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức
quan trọng của Long Giang Land tới quý khách

Top