Long Giang Land vào vòng chung khảo Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2023

21/11/2023
(ĐTCK) Sau gần 6 tháng chấm sơ khảo và soát xét kết quả bởi Big 4, Ban Tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2023 chính thức công bố danh sách các doanh nghiệp lọt vào vòng chung khảo, trong đó có Long Giang Land (LGL).

Hạng mục báo cáo quản trị công ty

Ở hạng mục báo cáo quản trị công ty, có 104 doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt nhất được chọn vào vòng chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa. Trong đó, có 34 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn, 34 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa vừa và 36 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ (xem danh sách bên dưới, được xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán, không phải thứ tự xếp hạng).

Thực hiện chấm nội dung này ở vòng sơ khảo tiếp tục được đảm trách bởi nhóm chuyên gia độc lập đến từ VIOD. Nội dung đánh giá quản trị công ty không chỉ dựa trên báo cáo thường niên, mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác của doanh nghiệp như trang web, các công bố thông tin định kỳ… Kết quả chấm sơ khảo được soát xét bởi Big 4 trước khi được chọn lọc để đưa vào vòng chấm chung khảo.

Các tiêu chí đánh giá quản trị công ty năm 2023 được xây dựng từ các nguyên tắc quy định trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam, Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty của khu vực ASEAN và Các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD.

Theo đó, bộ tiêu chí quản trị công ty được bổ sung 18 câu hỏi, bao gồm 1 câu về tổ chức đại hội cổ đông, 2 câu về đề cử thành viên hội đồng quản trị nâng cao đa dạng hoá và 15 câu về phát triển bền vững và bền bỉ (Sustainability and Resilience). Khía cạnh phát triển bền vững và bền bỉ là một nội dung quan trọng trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD được ban hành năm nay.

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards) do HOSE, HNX và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức, với sự tài trợ thường niên của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital. Năm 2023 là năm thứ 16 Cuộc bình chọn đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.

Cùng chủ đề

Bản tin Long Giang Land

Tháng 3 | download

Đăng ký nhận bản tin

Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức
quan trọng của Long Giang Land tới quý khách

Top