Long Giang Land tuyên dương CBNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2022

28/03/2022

Tháng vừa qua, Long Giang Land có nhiều cá nhân cố gắng và mang lại những kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của nhóm, tiêu biểu trong đó là anh:

Anh: Nguyễn Thái Hà – Phó Chánh Văn phòng

Tháng 2 vừa qua, anh Nguyễn Thái Hà đã có thành tích:
– Hoàn thành tốt công tác chuẩn bị quà Tết phục vụ đối ngoại và quà Tết cho CBNV Long Giang.
– Hoàn thành tốt công tác hậu cần cho văn phòng Công ty trước và sau Tết Nguyên đán.

Cảm ơn sự nỗ lực và đóng góp có hiệu quả của Anh cho sự phát triển chung của nhóm Công ty.

Một lần nữa, xin chúc mừng anh!

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, bộ vét và văn bản cho biết 'LONG GIANG GROUP Chúc mừng (Anh): Nguyễn Thái Hà Đã có Đãcóthànhtích thành Tết -Hoàn thành ố‘t công tác phụcv đ‘ối ngoại cuanhómcongtyLongGiang. côngty cúanhóm thành công hậu cần cho vănphòng công ty rước va sau Nguyên đán. -Tháng 02.2022- EXCELLENCE AWARD'

Cùng chủ đề

Bản tin Long Giang Land

Tháng 3 | download

Đăng ký nhận bản tin

Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức
quan trọng của Long Giang Land tới quý khách

Top