Long Giang Land – Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất

19/12/2023

Với vị thế thương hiệu và năng lực vượt trội, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang vừa ghi tên vào danh sách “20 doanh nghiệp Báo cáo thường niên tốt nhất – nhóm ngành phi tài chính”

Đại diện Long Giang Land, Ông Lê Quốc Trung – Phó TGĐ (phải) nhận giải thưởng từ Ban tổ chức

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2022 tổ chức vào ngày 15/12/2023 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức, đây là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên được diễn ra hàng năm với sứ mệnh hỗ trợ, khuyến khích các Doanh nghiệp niêm yết nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, tăng cường khả năng truyền tải thông tin đến các nhà đầu tư, hướng đến sự hiệu quả trong quản trị và phát triển bền vững.

Đối với hạng mục Báo cáo thường niên, cuộc bình chọn năm nay thực hiện chấm điểm các doanh nghiệp niêm yết có đăng ký tham gia và chia theo 2 nhóm ngành tài chính và phi tài chính, thay vì chấm theo nhóm vốn hóa như các năm trước. Gần 600 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn chứng khoán đã tham gia cuộc bình chọn. Việc chấm điểm ở vòng sơ khảo do bên thứ ba độc lập là Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) thực hiện. Kết quả sơ khảo sau đó được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn. Hai sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội thẩm định lại kết quả trước khi công bố.

Trong 116 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất được bình chọn vào vòng chung khảo, hội đồng bình chọn đã lựa chọn để vinh danh 30 doanh nghiệp xuất sắc nhất, gồm 20 doanh nghiệp có báo cáo tốt nhất trong nhóm ngành phi tài chính và 10 doanh nghiệp có báo cáo tốt nhất trong nhóm ngành tài chính.

Đại diện 20 doanh nghiệp Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành phi tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức

Theo đánh giá của hội đồng bình chọn, báo cáo thường niên vượt trội của doanh nghiệp khối ngành tài chính có sự đầu tư trong việc thể hiện bức tranh hoạt động trong năm một cách sinh động, thu hút và nhất quán đến người đọc. Quan trọng hơn, nhiều doanh nghiệp trong khối này, với mục tiêu tiếp cận các nguồn vốn và tài chính quốc tế, đã công bố thông tin hệ thống và tường minh về mô hình quản trị, cơ cấu quản lý, hệ sinh thái kinh doanh; các mục tiêu, chiến lược và quản trị rủi ro ngắn, trung và dài hạn. Báo cáo thường niên được trao giải cũng có thể được xem như hình mẫu điển hình mà các doanh nghiệp trên thị trường có thể hướng đến.

Chứng nhận Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (Long Giang land) đạt top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất, nhóm ngành phi tài chính

Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Long Giang Land đối diện với thách thức khi môi trường kinh doanh trong nước và thế giới biến động. Với định hướng phát triển bền vững đã giúp Công ty thích ứng, linh hoạt với sự biến động của thị trường, duy trì hoạt động bình thường của Công ty, đảm bảo đời sống cho toàn thể CBNV, duy trì cơ bản các nguồn lực của mình, thực hiện công tác đào tạp, xây dựng hệ thống và hoàn thành căn bản quá trình chuyển đổi tổ chức để chuẩn bị bước vào hành trình mới.

Giữ vai trò hạt nhân trong nhóm Công ty Long Giang, Long Giang Land luôn là thành viên đi đầu trong các hoạt động của công ty, kinh nghiệm từ 2 giai đoạn khủng hoảng trước đó cùng kinh nghiệm của 3 năm vượt qua khó khăn đã giúp Long Giang Land có những bài học quý giá và những giải pháp, cách thức thích ứng linh hoạt. Cùng với đó, sự tích luỹ về tài sản (dự án, các khoản công nợ phải đòi, các tài sản cho thuê…), uy tín, thương hiệu sẽ giúp Long Giang Land tự tin vững bước trong giai đoạn khó khăn.

Báo cáo thường niên 2022 của Long Giang Land

 

Cùng chủ đề

Bản tin Long Giang Land

Tháng 3 | download

Đăng ký nhận bản tin

Xin vui lòng để lại địa chỉ email, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức
quan trọng của Long Giang Land tới quý khách

Top